tisdag 6 januari 2009

Böcker från www.studentlitteratur.seSedan jag för några år sedan började sätta mig riktigt in i smärtproblematiken så har jag gått igenom snart ett hundratal olika böcker i ämnet i/ur olika synvinklar,för det mesta är det mycket bra och självklart lärorika böcker även ur patientsynpunkt. Problemet är snarare läser verkligen de som ska arbeta med smärtpatienter denna litteratur och i så fall hur utvärderas materialet? Har varit i kontakt med flera vad ska vi kalla dem "branchorganisationer" för sjuksköterskor, sjukgymnaster mfl. Jag kan milt uttrycka att jag inte är nöjd, på enskild nivå så har dessa kontakter fungerat fantastikt och bemötandet för Jernsaxen som ny förening har välkomnats, men hur kommer man vidare i samarbetet och på vilken nivå ska den ligga, tacksam för synpunker. Gärna på jernsaxen@live.se
Det här med kommentarer, jag har min nya favorit idag. När jag öppnade Jernsaxen sidan fick jag en rolig kommentar från en man som hade lite åsikter om de olika fordonen på mina bloggar, tack för det! Titta under kommentarer under rullstolen med snökjedjor på. Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar