måndag 4 oktober 2010

"Barn och smärta..........!"


Läser idag i Svenska Dagbladet en mycket läsvärd debatt artikel om barn och smärtproblematik.

Barn med smärta är osynlig grupp. Många barn och unga lider av återkommande smärta som påverkar skolgång och social tillvaro negativt. Organisationen kring denna nästan osynliga grupp behöver förbättras radikalt, skriver flera specialiserade läkare, skrivs det i artikeln som är undertecknad av ett flertal kända barnläkare.

Vidare....................... "Smärtans funktion är att varna för skadlig retning (skada, inflammation). Smärta skall därför förutsättningslöst utredas barnkirurgiskt/ortopediskt och/eller barnmedicinskt. Kroppsligt betingad sjukdom/skada skall identifieras och behandlas. Huvudvärk, långvarig smärta men även muskel/skelettsmärta där ingen organisk förklaring kan hittas är mycket vanligt. Psykologiska och sociala faktorer somt långvarig stress är ofta förekommande vid dessa tillstånd och vid tydlig relation mellan smärtan och stress använder många begreppet psykosomatik. Alla dessa sidor av smärtillstånd kräver en bred kompetens i det behandlande teamet. Kognitiv beteendeterapi har visat sig framgångsrik i vuxen världen men också för barn och ungdomar med långvarig smärta"

Vid datorn som vanligt Peter Olofsson! PS: Svensk Barn Smärtföreningen hittar du här!