fredag 6 november 2009

"Mitt hjärta klappar för Jernsaxen!"


Det finns mycket praktisk problematik i det här med att driva Förening! Ser det tydligt nu när Patient och Smärtföreningen Jernsaxen ligger i sin "linda". Från början hade jag satt en "deadline" att vid ett visst datum så ska allt vara klappat och klart, så blir det dock inte. Allt får ta sin tid och det är även så det måste vara för att planera för de eventuella problem som kan uppkomma i föreningsverksamheten. Det är viktigt på så vis att interna eventuella problem inte äventyrar verksamheten, för så ser det faktiskt ut i många intresseföreningar idag!
Har de sista tre dagarna fått 7 mail ifrågan. Några av länkarna som jag presenterar här på Jernsaxen Bloggen går troligen till Föreningar som man ibland kan ifrågasätta hur de sköter sin verksamhet. Visst skulle jag kunna ta bort dem, men i vissa fall så finns det så mycket allmännyttig information inom olika specifika sjukdomsproblematiska områden så jag har valt att ha dem kvar. Till min hjälp så har jag några "medlemmar" som jag skickat frågan vidare till!
Jernsaxen Bloggen i nuvarande skick ska bara ses som ett diskussionsforum med en massa informativa länkar på. Bra eller dåligt? Du får sålla själv. Kommentera gärna och skriv också om du tycker något är av tveksam karaktär!
Själva grundföreningen Jernsaxen består i skrivandets stund av cirka 500 registrerade medlemmar. Styrelseförslag finns. Arrangerandet av resor har jag just fått kontakt med en kvinna som är insatt i branchen att intressera sig för, hon ställer upp helt ideellt. Byggnationsplaneran för ett mindre småhusområde i Mälardalen för handikappade ligger i projektform, princip klart på ritbordet! Som sagt Rom byggdes inte på en dag!
Ordförande för Patient och Smärtföreningen Jernsaxen!
Peter Olofsson!
PS: Är du själv intresserad på något sett av verksamheten så är du välkommen med ett mail till jernsaxen@live.se Där kan du vara helt anonym jag lämnar inte ut några som helst uppgifter till någon. Du kan också kommentera anonymt här på bloggen, bara klicka i rutan "anonym".
Det är "högt till tak" i Jernsaxen utåt är vi "hårda" och inåt tillsammans är vi "mjuka"!

"Patient och Smärtförening Jernsaxen informerar!"


Ja, det har blivit mycket nu angående "Svininfluensan" både i media och här i bloggvärlden!
Dagens Nyheter har idag ytterligare artiklar i ämnet, utdrag nedan, Länk via/till Dagens Nyheter, Klicka här!
Små barn ska vaccineras! Allt talar för att även små barn under tre år ska vaccineras mot svininfluensan. Ny information om biverkningarna för åldersgruppen gör att Läkemedelsverket inom kort ska ompröva de nuvarande rekommendationerna
Vid datorn Peter Olofsson!

torsdag 5 november 2009

"Lite om andra vaccinationer till barn"


Oavsett vad man tycker om rapporteringen ifrån medias sida när det gäller "svininfluensan" så tycker jag det börjar bli lite för mycket nu, vissa tidningars löpsedlar igår, är inte bra! Självklart så skrivs löpsedlarna för att locka köpare, men uppriktigt sagt nu tycker jag det är för mycket!
Såg flera barn se och läsa på löpsedlar hur "svininfluensan" skördar offer, hoppas verkligen barnen har någonstans att ta vägen med sina funderingar!
Svenska dagbladet har idag en artikel och lite länkar angående vaccination av barn samt även om den snabbvaccinering som nu påbörjats i en skola efter det att en 8-årig flicka avlidit, bärare av "svininfluensa viruset" visserligen, men det är ännu inte konstaterat som dödsorsak!
Jernsaxen kompletterar med en annan länk om allmän vaccination av barn, klicka på vaccination!
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!

onsdag 4 november 2009

"Jernsaxen rapporterar!"


Jernsaxen ligger lite efter i rapporteringen, på Allt om Barn
läser du om den forsatta rapporteringen hur det går för de Mammor som anmält Försäkringskassan för disskriminering när de nekades sjukpenning under sin graviditet!
Utdrag ur artikeln nedan, mer om "Foglossning och dess problematik" hittar du i tidigare inlägg på Jernsaxen Bloggen!
"Gravida - Försäkringskassan 4-0
DO stämmer Försäkringskassan i 18 fall där gravida kvinnor nekats sjukpenning för gravidbesvär. Idag kom domen i fyra av fallen - kvinnorna vann mot kassan.
– Fantastiskt, säger Magnus Jacobson på DO. "
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!
PS: Bilden ovan kommer ifrån Min Bebis där hittar du mer om Foglossning, om bra och dåliga rörelser exempelvis!

"Så här får det verkligen inte gå till!"


Hej! Vill börja med att tala om att nu är mailboxen till jernsaxen@live.se öppen igen och jag fortsätter även här på Jernsaxen bloggen med nya inlägg rörande allt mellan "Himmel och Jord" i den förunderliga "sjukvårdssvängen"!
Ledfonden som dagen inlägg handlar om uppmärksammas idag i Dagens Nyheter efter en insamlingskampanj som grundar sig på lite "tvivelaktigt åtkomna register".
Vill bara poängtera att alla adresser och mailadresser som finns inom Jernsaxens ramar aldrig kommer att användas för någon som helst form av insamlings ändamål
Jag har själv inte varit i kontakt med Ledfonden och har inte heller presenterat dem här på Jernsaxenbloggen, men det jag känner till om dem och deras arbeta har jag bara gott att säga, tråkigt att de nu kommer i "rampljuset" av fel orsaker. Läs nu artikeln i sin helhet i DN

"Tiggarbrev till ledsjuka upprör!
En kvarts miljon svenskar med ledsjukdomar har fått ett ”tiggarbrev” där Ledfonden ber om pengar. Adresserna till patienterna har hämtats ur sekretesskyddade kvalitetsregister eller sjukjournaler. Flera av mottagarna har nu anmält avsändarna till Datainspektionen."
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!