torsdag 9 september 2010

"Äntligen är det dax att öppna........!"


"Nytt barnhospice en fristad i det svåra".......Är inledningen på en mycket läsvärd artikel idag i Svenska Dagbladet.
En ventil för sorgen. Barn och ungdomar i livets slutskede har fått en ny fristad. Nordens första hospice för barn som invigs i Nacka idag vill fokusera på det positiva som finns kvar när allt hopp om att rädda liv är ute.
Behovet är mycket större än de fåtal platser som kommer finnas här, man beräknar att behovet av Hospiceplatser är cirka 500 per år i Sverige för barn och ungdomar. Detta är alltid en början.
Som sagt, tung, svår och sorglig artikel men läs den trots allt!
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!
PS: Bilden har jag fått ifrån motsvarigheten till Barn Cancerfonden i USA!
Självklart lägger jag in en länk till Svenska Barncancerfonden här!

onsdag 8 september 2010

"Demensvården döms ut helt.....!"


Demensvården i Sverige håller inte måttet läser jag idag på Svenska Dagbladets Nätsidor. Bemanningen räcker inte till ens för att mata eller bistå vid toalettbesök. Anställda och anhöriga vittnar om miserabla förhållanden och en vård utan innehåll. Men kraven på minimibemanning avvisas av Socialstyrelsen.
Se artikel i sin helhet på SvD.
Hårda ord och det är säkert så att det på vissa vårdinrättningar råder ett kaos.
De två boenden för dementa som jag känner till ser jag ingenting av det som nämns i artikeln, så det finns säkert "ljuspunkter" även inom denna typ av vård. Sedan är jag helt övertygad om att det säkerligen även där finns möjligheter att förbättra verksamheten.
Min Far bor på ett äldreboende som har en avdelning för svårt dementa. Den del han bor i är bara i princip för de som behöver praktisk hjälp pga handikapp. De flesta är "yngre äldre" i 70-80 års åldern och inte dementa, men ingen där kommer flytta hem till sk "eget boende", i nuläget tippar jag att man inte planerat för vad som händer med dessa 12 boende när de blir riktigt vårdkrävande inom några år.
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!