torsdag 7 maj 2009

Smärtföreningen Jernsaxen säger:


Bra Drottning Silvia att du lägger din röst till debatten och "tycker till"! Igår var jag verkligen nära att sätta mig direkt vid datorn för att skriva några rader då jag sett ett "granskningsprogram" om äldrevården i Sverige. Hejdade mig lite för det är lätt att "skena iväg" allt i vård och omsorgsväg hänger ihop och det blir ibland svårt att särskilja de olika problemen.
Smärtföreningen Jernsaxen är som tidigare sagts i huvudsak en Smärt och patientförening men sjävfallet så måste närliggande områden också beröras. Återkommer med ett inlägg om åldringsvård och smärtlindring.
Idag vill jag belysa en artikel i Svenksa Dagbladet där Drottning Silvia ger en intervju i ämnet palliativ vård (vård i livets slutskede).
”Inte bara kroppen behöver vård” heter artikeln:
Publicerad: 7 maj 2009, 00.15
För tre år sedan avled drottningens bror i cancer. Engagemanget för broderns vård fick henne att inse betydelsen av lindrande vård i livets slutskede. Idag är drottning Silvia huvudtalare på världskongressen om palliativ medicin i Wien. I en intervju med SvD berättar hon om broderns sista tid i livet. Artikeln i sin helhet läser du på:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2848973.svd
Ett litet artikelutdrag vill jag lägga in nedan och påsåvis belysa smärtlindringsfrågan/problematiken:
"Hon är medveten om att den palliativa vård som finns tillgänglig idag inte räcker för alla. Däremot kände hon inte till att smärtlindring i livets slutskede inte är en självklarhet på landets alla sjukhus. Hon har förståelse för att detta kan skapa rädsla och ångest och till och med krav på dödshjälp.
–Jag har förståelse för att det är många som känner så. Jag kan själv känna rädsla för döden och att drabbas av svår sjukdom. Samtidigt känner jag tillit till regeringen och våra politiker, att de ska lösa dessa problem, säger hon.
Drottningen säger att hon är beredd att göra vad hon kan för att stödja forskningen om den palliativa vården. Hon skulle gärna se att varje större sjukhus hade en avdelning för palliativ vård."
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!
PS:Bilden är tagen av Ewa Maria Rundqvist och kommer ifrån boken "Silvia"!
Artikelutdrag ovan skrivna av Anna-Lena Haverdahl Svenska Dagbladet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar