måndag 4 maj 2009

Ordförande lite dyster idag!


Ja, uppriktigt sagt, jag är lite dyster idag. Det går lite "tungt" på "smärtfronten" idag, fler mail i ämnet talar sitt tydliga språk, men var så säker Jernsaxen är på gång och ger sig inte.
Har du ännu inte varit inne på www.lakartidningen.se så gå in där och leta själv artiklar som intresserar dig, en av dem som berör smärta visar jag nedan:
KLINIK OCH VETENSKAP Sammanfattning och slutsatser.
Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
Dag Lundberg, professor emeritus, anestesikliniken, Universitetssjukhuset i LundSusanna Axelsson, odont dr, SBU, Stockholm axelsson@sbu.sebåda för SBUs projektgrupp
SAMMANFATTAT
Artikeln är en förkortad, något omarbetad version av SBUs sammanfattning och slutsatser om behandling av långvarig smärta.
Förekomsten av måttlig till svår långvarig smärta i befolkningen är vid ett givet tillfälle cirka 20 procent, och en betydande del av de drabbade har svårigheter att leva med sin smärta.
De samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i Sverige beräknas till cirka 87,5 miljarder kronor (år 2003). Av dessa var 7,5 miljarder direkta, vårdrelaterade kostnader och 80 miljarder indirekta kostnader, som avspeglar produktionsbortfall till följd av sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro.
Många av de läkemedel som idag används för behandling av långvarig smärta är registrerade för andra indikationer. Endast ett fåtal preparatgrupper har utvecklats i syfte att specifikt behandla långvarig smärta.
Psykologiska faktorer påverkar upplevelser och beteenden vid långvarig smärta.
Långvarig smärta ska inte betraktas som enbart ett biomedicinskt fenomen men heller inte enbart som resultatet av psykologiska svårigheter eller tillstånd.
Den »biopsykosociala« modellen försöker integrera den komplexa helheten och anlägga ett multifaktoriellt betraktelsesätt på långvarig smärta.
(Läs rapporten på http://www.sbu.se/
Delar av artikeln ovan kommer ifrån http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=3626
Klicka på länken för att läsa fullständig artikel!
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar