torsdag 7 maj 2009

Smärtföreningen Jernsaxen säger - Ordna nu!


Har sagt det förut och säger det igen Smärtföreningen Jernsaxen är ingen "gulligull" förening som tillkommit för att behaga varken politiker i myndighetspersoner! Jernsaxen är på patientens och den "Lilla Människans sida". Tydligare än så går det inte att säga: - Ordna nu!
Det Svenska Dagbladet tar upp idag är ingen nyhet och pga av nedskärningar och felaktiga omstruktureringar inom vård och omsorg lär det knappas bli bätttre om inget görs nu, omedelbart!
Gå in på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2848975.svd och läs artikeln i sin helhet och det finns också möjlighet att disskutera ämnet där!
Bostadsort avgör vård vid livets slut, artikel namn.
Publicerad: 7 maj 2009, 00.15
Bara en minoritet av de svenska cancerpatienterna och ett fåtal av hjärt-lung- patienterna får tillgång till lindrande specialistvård när livet går mot sitt slut. Bostadsorten avgör vilken vård du får som döende, visar ny kartläggning.
Data från ett 40-tal länder visar att döende i många länder fort- farande inte får tillgång till den smärtlindring de behöver. Så även i Sverige. Huvudproblemet här är att kunskapen om vårdbehoven i livets slutskede inte är tillräckligt spridd.
–Flertalet svenskar dör på akutsjukhusen eller på kommunala vårdhem där alltför få har utbildning i palliativ vård. Behoven hos en obotligt sjuk cancerpatient ryms inte inom den högteknologiska vården, säger Carl Johan Fürst, överläkare och ordförande i Svenska palliativregistret, ett nytt kvalitetsregister där hittills omkring 20 procent av alla svenska dödsfall finns registrerade.
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!
PS: Egen bild och delar av text ifrån Svenska Dagbladets journalist Anna-Lena Haverdahl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar