tisdag 2 mars 2010

"Samarbete ett måste.....!"


"Hej Jernsaxen! Föreningen Trigger-punkt inbjuder till seminariedag den 22 mars 2010 påUniversitetssjukhuset i Lund. Ämnet för dagen är Whiplashrelateradebesvär, med underrubriken: Rehabilitering och behandling - vad händersedan? Anledningen till att vi har skickat inbjudan till Dig/Er kan vara efterett tips från någon av våra medlemmar, att du har besökt någonseminariedag som vi har anordnat tidigare, eller förslag från någon avvåra föreläsare den här dagen. Du/Ni är varmt välkomna med Er anmälan och vår förhoppning är att Ni ocksåkan hjälpa oss att sprida vår inbjudan till personer Ni tror kan varaintresserade, eller till avdelningar inom sjukvården Ni kan ha kontaktmed, och som ämnet kan beröra. Inbjudan nedan, och som bifogad fil. Med vänliga hälsningarFöreningen Trigger-punkt (då vi får förslag och mailadresser från olika håll ber vi om ursäkt ihändelse av att Ni har fått vår inbjudan mer än en gång) INBJUDANtill föreningen Trigger-Punkts seminariedag måndagen den 22 mars 2010 om: WHIPLASHRELATERADE BESVÄR Rehabilitering och behandling - vad händer sedan? Dagen börjar med registrering kl 08.30-09.00. Därefter följer en dag somfram till ca kl 17.00 är fylld med intressanta föreläsningar och somavslutas med en debatt/frågestund. Följande föreläsare medverkar; MD, öl Leif Anderberg, Neurokirurgiska mottagningen, SkånesUniversitetssjukhus i Lund”Kirurgens roll vid kronisk smärta efter nacktrauma” MD, docent i trafikmedicin, öl i ortopedi Olle Bunketorp, Sahlgrenskauniversitetssjukhuset, Göteborg”Biomekanik vid whiplashvåld - akut bedömning” PhD, MPH, Clinical Associate Professor of Epidemiology Michael D Freeman,Oregon, USA”It's not a neck sprain; the current state of the science of whiplashtrauma and injury” (Föreläsningen är på engelska) MD, specialist i allmänmedicin, anestesi och smärtlindring, öl JohanHambraeus, Smärtkliniken, Umeå”Går smärta att bota? Hur vet man var smärtan sitter?” MD, docent i rehabiliteringsmedicin Malin Lind, SahlgrenskaUniversitetssjukhuset Göteborg”Långvarig smärta vid whiplashvåld” MD, docent/Associate Professor Åke Nyström, University of Nebraska MedicalCenter, Omaha, USA”Visst är det en nackstukning; en diskussion om nomenklatur och varförbehandling av kronisk whiplash är framgångsrik eller ej” MD, smärtläkare Hans Westergren, Skånes Universitetssjukhus i Lund”Nacksmärta efter trauma - Ett koncept för Region Skånes Kompetenscentrum” Ytterligare föreläsare kan tillkomma, v g se www.trigger-punkt.se förkomplett program . I den avslutande debatten/frågestunden kommer även LarsKron, sjukgymnast o specialist i ortopedisk medicin, att medverka. NÄR OCH VARKonferensen äger rum måndagen den 22 mars med registrering kl 08.30-09.00.Platsen är Skånes Universitetssjukhus i Lund, sal Aulan i Centralblocket,ingång genom huvudentrén. KONFERENSAVGIFT, ANMÄLAN OCH BETALNINGKonferensavgiften är 370 kronor för Trigger-Punkts medlemmar, 470 kronorför icke medlemmar samt 770 kronor för professionen. Är Ni fler än fyrafrån samma arbetsplats? Kontakta oss på info@trigger-punkt.se Enskilt medlemskap berättigar till medlemspris för medlem, ejfamiljemedlem. Om även familjemedlem önskar medlemspris krävsfamiljemedlemskap. Din anmälan med namn på samtliga som anmälan avser, mailar Du tillanmalan@trigger-punkt.se samtidigt som Du även betalar inanmälningsavgiften på plusgiro 30 24 24 – 7. Du är anmäld och har en platsi och med att betalning har inkommit. För professionen fakturerasanmälningsavgiften om faktureringsadress anges i anmälan. Inom en veckafår Ni i så fall en faktura via e-post. Anmälan är bindande, men kanöverlämnas till annan person. Antalet platser är begränsade, ”först tillkvarn” gäller. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2010. Därefter endast imån av plats. Lunch, förmiddagskaffe med fralla samt fruktpaus på eftermiddagen ingår ipriset. I samband med anmälan vill vi att Du anger om Du vill ha kött,fisk eller vegetariskt till lunch. UPPLYSNINGARFör ytterligare info vänligen vänd Dig till info@trigger-punkt.se med Dinfråga eller med Ditt telefonnummer om Du vill bli uppringd. Varmt välkomna till en intressant dag! (Med reservation för eventuella ändringar) -- Föreningen Trigger-punktwww.trigger-punkt.se"
All information är bra information och samarbete mellan olika Föreningar är ett absolut "måste"! Tråkigt nog så är det ingen "självklarhet" i den ideélla Föreningsbranchen!
Till Jernsaxen@live.se är alla välkomna med information!
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar