torsdag 3 december 2009

"Aktuellt om strokevården!"


Som vanligt så fortsätter jag här på Jernsaxen att länka till dagsaktuella artiklar i ämnet "vård och omsorg". Läser idag i Svenska Dagbladet att det är stora orättvisor i strokesjukvården, del av artikel nedan:
"Vi kan inte acceptera att framstegen inom strokevården fördröjs och hämmas av irrationella faktorer. Stroken slår till både i Strömsund och Stockholm och vården ska vara lika bra och tillgänglig för alla, skriver socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) tillsammans med läkare och Neurologiskt Handikappades Riksförbund."
Självklart så håller även Patient och Smärtföreningen Jernsaxen med på alla punkter!
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar