tisdag 9 februari 2010

"Dax att blåsa liv i Tankesmedjan"!Som sagt nu är det dax att få fart på glöden igen i den gamla "Smedjan"! Läser idag i
Svenska Dagbladets Nätupplaga Socialstyrelsen tar över HSAN:s roll.
Felbehandlade patienter kommer inte längre kunna få prövning hos en fristående myndighet och disciplinåtgärder för vårdpersonal som gjort fel tas i princip bort. Det är lite av innehållet i lagrådsremissen om patientsäkerhet som regeringen presenterar i dag.

• Ansvarssystemet ska reformeras. Socialstyrelsen tar över ansvaret för att pröva om vårdpersonal begått misstag. Detta har tidigare legat på HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Man ska också fokusera mer på vem eller vad som kan utgöra en risk för patientsäkerheten. Det ska bli lättare att ta legitimationen från en uppenbart olämplig läkare.

• Det ska bli enklare för patienten att påtala brister. I dagsläget måste den som utsatts för felaktig vård ange vem man tror är ansvarig för felet som begåtts. Regeringen vill att själva händelsen ska anmälas istället för en person.

• Vårdgivarens ansvar och skyldigheter när det gäller patientsäkerheten ska bli klarare. Vårgivaren ska i större utsträckning än idag utreda om något går fel och ska också arbeta mer aktivt för att förebygga felbehandlingar. Varje år ska vårdgivaren dessutom sammanställa en berättelse där man förklarar hur man arbetar för att befrämja patientsäkerheten. Berättelsen ska finnas till hands både för privatpersoner och myndigheter.

Uppriktigt sagt så tycker jag det här låter bra, men hur det sedan kommer att fungera i praktiken är ju osäkert, som i många fall när det gäller nya reformer! Viss problematik finns det självklart i att socialstyrelsen som är en myndighet ska hålla i det hela!
Peter Olofsson Tankesmedjan Jernsaxen!

1 kommentar:

  1. In i en ny mörk medeltid av slutenhet, hemlighetsmakeri och rättsosäkerhet för patienterna, det är dit vi är på väg. Hur någon kan tycka att det är bra har jag svårt att förstå.

    SvaraRadera