fredag 28 augusti 2009

2500 anmälningar om diskriminering under en eftermiddag!


Pressmeddelande 2009-08-28

2500 anmälningar om diskriminering under en eftermiddag

Lördagen 22 augusti gick startskottet för Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Resultatet hittills är nedslående men förväntat: Över 2500 anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning kommer att göras till Diskrimineringsombudsmannen.

Under lördagen inventerade människor runt om i landet otillgängligheten på sin ort. Restauranger, affärer, biografer, gatumiljöer och andra verksamheter hos vilka hinder inventerats kommer under hösten att anmälas för diskriminering till Diskrimineringsombudsamannen och om sk enkelt avhjälpta hinder till respektive kommunal byggnadsnämnd.

Kampanjen samordnas av Marschen för tillgänglighet, som utöver detta bland annat årligen anordnar lokala demonstrationer med samma namn som organisationen för kravet att otillgänglighet ska klassas som diskriminerng av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Liknande lagstiftning finns redan i USA, Australien, Storbritannien, Hong Kong, Sydafrika, Frankrike och sedan årsskiftet Norge. USA var först i och med lagstiftningen Americans with Disabilities Act 1990.

- Vid de två tidigare anmälningsaktionerna 2005 och 2007 kom sammanlagt cirka 2500 anmälningar in under hela aktionernas gång. Att vi nu redan efter en vecka har fått rapporter om över 2500 inventerade hinder innebär att vi utan tvekan kommer att "slå rekord" denna gång, ett rekord som vi helst hade undvikit att slå, säger Hans Filipsson, språkrör och grundare för Marschen för tillgänglighet.

- De ökade anmälningarna är ett direkt resultat av att alliansregeringen i ett sent skede ifjol valde att lyfta bort ett förslag om att göra otillgänglighet till diskriminering ur den nya diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet. Människor med funktionsnedsättningar i Sverige känner frustration och ilska. Vi börjar tröttna på att dagligen bli diskrimerade, fortsätter Hans Filipsson.

På många orter kan det konstateras att kommunerna själva inte åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder och agerat ytterst tveksamt i sin handläggning. Vissa kommuner har i augusti 2009 inte påbörjat sin handläggning trots att föreskrifterna om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) varit i kraft sedan 1 december 2003 och att Handikappropositionen Från patient till medborgare, som föranledde föreskrifterna, antogs av riksdagen 31 maj 2000. Regeringens intention i propositionen är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och alla enkelt avhjälpta hinder undanröjda vid utgången av 2010.

- Resultatet av anmälningsaktionen visar också vad vi redan vetat i mer än 5 år: Det finns inte en chans att nå målet 2010 och har aldrig funnits det!, säger Hans Filipsson. Svensk lagstiftning är alldeles för mjäkig, saknar reella, kännbara sanktioner som verkligen används och ger inte individer möjlighet att få upprättelse för den diskriminering man utsätts för. Lagar som inte ger några straff när man bryter mot dem eller som de som är satta att bevaka att lagen efterlevs själva bryter mot har aldrig varit speciellt effektiva.

- Om Sverige skulle ta sitt ansvar och klassa otillgänglighet som diskriminering skulle skrämseleffekten av hot om skadestånd, sanktioner och dålig PR naturligtvis visa sig lika effektiv som den gjorde i USA på 1990-talet, avslutar Hans Filipsson.

Anmälningar har redan gjorts eller kommer att göras på följande orter: Avesta, Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Hörby, Höör, Jönköping, Karlskoga, Malmö, Mora, Norrköping, Nynäshamn, Orsa, Rättvik, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Torsby, Trosa, Tyresö, Uppsala, Upplands-Bro, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik. Fler oter tillkommer vartefter aktionen fortgår.

1 kommentar:

  1. Efter ha läst ditt långa inlägg (pausade med en kopp te)så vet jag faktiskt inte vad jag skall skriva. Men jag vill tala om att jag läst ditt inlägg och stödjer hela detta projekt.
    Jag ser att marschen inte finns i min stad. undrar varför- jag ska ta reda på det.Jag kom just hem från en promenad till torget (20 min. fram och åter). Jag räknade till 18 st rullatorer, rullstolar och permobiler. Det kan nog bli en marsch här också så småningom.
    En eloge till dej Peter och till Hans Filipsson, som en var på sitt sätt jobbar med de här viktiga frågorna.
    Kram

    SvaraRadera