måndag 7 mars 2011

Klagomål på hög


I dagens artikel i SvD skriver man om att det blir bara fler och fler fall av felbehandling inom sjukvården som inte klaras upp av den nya patientsäkerhetslagen som infördes 1 jan. Den stora förändringen är att det ska bli lättare att dra in legitimationen för läkare och vårdinstanser som felbehandlar. Men vad hjälper det oss, vi som är dåliga och behöver hjälp, är det inte i andra änden man ska sätta in resurserna så att det blir bättre vård och inga behöver säga upp för det behövs mer folk inom vården och inte färre.

För överallt inom vården är man tex. väldigt dålig på att ta hand om oss med kronisk smärta för man vet inte hur man ska behandla oss och vem som ska ha ansvaret. Där är en stor lucka som behöver fyllas i inom vården för om ni läser i STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING handlingsplan över hur vården ska bli bättre så skriver de:
-Hanteringen av patienter som läggs in för felaktigt bruk av läkemedel kartläggs i stort projekt."
Man har upptäckt att det finns en stor grupp av människor som man inte vet om den medicinen de äter gör nytta eller om den t.o.m gör skada för att inte tala om alla som överdoserar för att man har blivit fånge i en tablettkarussell där det måste till högre och högre doser för att det ska ge effekt. Speciellt nu när man inte blir sjukskriven längre utan måste ut i arbete fast man har ont och det enda sättet att bota det är att köpa tabletter på nätet när den egna dosen inte räcker.

Läs i SvD artikel "Klagomål om fel i vården läggs på hög" om Ingela Berglund och hur hon har blivit behandlad eller hur behandlingen har uteblivit och när hon då överklagar så tas inte heller de ärendet om hand för det är så många före henne och då tappar hon orken ännu mer. För att hon över huvudtaget ska kunna få någon hjälp måste hennes 13-åriga dotter vara den som ringer efter sjukvård eller ambulans när det är som värst. Och talesättet "Man måste vara frisk för att orka vara sjuk!" stämmer tyvärr åter igen!
//Sagt av Pockethexan själv, alias fru Olofsson!

Utdrag ur SvD artikel "Klagomål om fel i vården läggs på hög" 7 mars 2011

-"Ingela Berglund vårdas i hemmet och äter starka mediciner för kroniska smärtor. Utöver det måste hon nu medicineras för en lungemboli som inte upptäcktes vid läkarbesök. Hennes 13-åriga dotter Sofia får ofta hjälpa till att ringa till sjukhus och andra vårdkontakter när mamma inte orkar. Nu har hon skrivit ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt. ” Jag vill att vården ska bli bättre” säger hon. "


FAKTA:VAD GÄLLER SAKEN?

Den nya patientsäkerhetslagen infördes den 1 januari. Den nya lagen innebär att vårdgivare får ett tydligare ansvar att bedriva systematiskt arbete för att förbättra patientsäkerheten och minska vårdskadorna. Patienter och anhöriga ska göras mer delaktiga i säkerhetsarbetet kring den egna vården.

Tidigare låg ansvaret för att pröva klagomål från patienter hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Nu har Socialstyrelsen tagit över prövningen som fokusera mer på orsaker än person. Socialstyrelsen fortsätter även utreda anmälningar enligt Lex Maria.

HSAN:s nya roll blir att hantera frågor om behörighet, det vill säga ansökan eller indragning av legitimationer och prövotider. I samband med reformen kan vårdpersonal inte längre ”prickas”. I stället blir det lättare att rikta kritik och vidta åtgärder mot vårdgivare och personal. Möjligheten att dra in legitimation för vårdpersonal ökar.


SÅ SKA VÅRDEN BLI SÄKRARE I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

• Patientsäkerheten ges större tyngd i landstingets avtal med akutsjukhusen.

• Öppnare jämförelser mellan olika enheter och sjukhus.

• En stor satsning görs för att halvera vårdrelaterade infektioner.

• Hanteringen av patienter som läggs in för felaktigt bruk av läkemedel kartläggs i stort projekt.
• En informationskampanj ska ge bättre kunskap om trycksår, undernäring och fallskador bland äldre.

• Bättre information till patienter om antibiotikaanvändning. Förbättrade rutiner vid förskrivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar